Pravidla soutěže
Odlož mobil v knihovně
-Olomoucký kraj-

14. 6.-30. 9. 2021

"Odlož mobil v knihovně" je společný projekt neziskové organizace ASEKOL a Olomouckého kraje, jehož smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení.

ODEVZDEJ vysloužilý mobilní telefon v knihovně A VYHRAJ poukázku na nákup knih za 1000 Kč a balíčky věcných cen!


OZNAČENÍ TELEFONU

1. Na lístek či nálepku napište požadované informace (jméno, kontaktní telefon, e-mailová adresa, místo, kde jste telefon odevzdali) a zařadíme vás do slosování. Také je možno si vytisknout tento kupón.

2. Připevněte kupon k telefonu gumičkou nebo kouskem lepicí pásky.

ODEVZDÁNÍ TELEFONU DO OZNAČENÝCH BOXŮ

1. Vhoďte kupon s mobilním telefonem do označených boxů na sběrných místech

VÝHRY

Každý soutěžící, který odevzdá správně označený vysloužilý mobilní telefon (buď originálem vyplněného
kuponu, nebo základními údaji na lístku či nálepce (jméno a příjmení, telefon, e-mail
a knihovna, kde telefon odevzdal)
, bude zapojen do soutěže o poukázku na nákup knih dle
vlastního výběru a o balíčky věcných cen.

  • 1.-10. místo poukázka na nákup knih v hodnotě 1 000 Kč
  • 11.-30. místo balíčky věcných cen
  • Všechny vítězné subjekty obdrží také diplom za účast v soutěži.

Do soutěže je zapojeno několik desítek knihoven a úřadů v celém Olomouckém kraji.

Nejúspěšnější knihovny s největším počtem vybraných mobilních telefonů získá až 20 000 Kč.

Soutěž kvůli spravedlivému hodnocení proběhne ve čtyřech velikostních kategoriích podle počtu obyvatel:

ODMĚNY PRO KNIHOVNY

  • 1. místo - kategorie "statutární města" - odměna 10 000 Kč
  • 1. místo - kategorie "nad 6000 obyvatel" -  10 000 Kč
  • 1. místo -  kategorie "1000 - 6000 obyvatel" -  5 000 Kč
  • 1. místo -  kategorie "do 1000 obyvatel" - 5 000 Kč

Vybrané telefony budou odborně rozebrány a recyklovány.
Pomozte nám zvýšit povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení!

více informací o třídění vysloužilého elektra na
www.cervenekontejnery.cz