Pravidla soutěže
Odlož mobil ve škole
-Olomouc-

"Odlož mobil ve škole" je společný projekt neziskové organizace ASEKOL a Statutárního města Olomouc, jehož smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení.

Cílem kampaně je oslovit žáky základních škol na území města Olomouce všech věkových kategorií a předat informace o tom, že třídění drobného vysloužilého zařízení má opravdu smysl, co se následně děje s odevzdaným elektrozařízením a kde mohou vysloužilé elektro odevzdávat.

ODEVZDEJ vysloužilý mobilní telefon ve škole k recyklaci a VYHRAJ 
Apple iPhone 15 nebo sluchátka AirPods.

TERMÍNY

– přihlašování škol do 5. DUBNA 2024
– sběr vysloužilých mobilů celý
DUBEN 2024
– vyhodnocení a předání výher
KVĚTEN 2024


SBĚR ZAŘÍZENÍ, SLOSOVÁNÍ

Spolu s odevzdaným zařízením zájemci odevzdají i vyplněný soutěžní kupon. Po skončení akce budou vybraná zařízení svezena. Následně proběhne jejich konečné sečtení a vyhlášení vítězů.

Každý soutěžící, který odevzdá správně označený vysloužilý mobilní telefon, bude zapojen do soutěže o telefon Apple iPhone 15 a sluchátka AirPods. Každý žák má možnost odevzdat více telefonů (a vyplnit odpovídající počet soutěžních kuponů) a zvýšit tak svoji šanci na výhru.

Losování proběhne v květnu 2024 za účasti notáře.


OZNAČENÍ TELEFONU

1. Na soutěžní kupon napište požadované informace (jméno a příjmení žáka; školu a třídu jméno a příjmení zákonného zástupce, jeho kontaktní telefon a e-mailovou adresu. Kupon je možno si stáhnout a vytisknout zde.

ODEVZDÁNÍ TELEFONU DO OZNAČENÝCH BOXŮ

2. Odevzdejte kupon spolu s telefonem kontaktní osobě na sběrném místě ve vaší škole.


VÝHRY PRO SOUTĚŽÍCÍ

Každý soutěžící, který odevzdá správně označený vysloužilý mobilní telefon, bude zapojen do soutěže o 1× telefon Apple iPhone 15 a  sluchátka AirPods. Losování proběhne v květnu 2024 za účasti notáře.


VÝHRY PRO ŠKOLY

V rámci kampaně "Odlož mobil ve škole" budou mezi sebou soutěžit i zapojené školy a to v počtu vybraných mobilních telefonů.

Školy budou kvůli spravedlivému hodnocení soutěžit o finanční odměny za výsledný průměr sesbíraných telefonů v přepočtu na žáka školy.
  • 1. místo   15  000 Kč
  • 2. místo 10  000 Kč
  • 3. místo 5  000 Kč

    Absolutní vítěz
    – nejvíce sesbíraných telefonů absolutně bez ohledu na počet žáků – finanční odměna 10 000 Kč.Vybrané telefony budou odborně rozebrány a recyklovány.

Pomozte nám zvýšit povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení!

Více informací o třídění vysloužilého elektra na
www.cervenekontejnery.cz

Koordinátor projektu:
Viktorie Radkova
tel.: 774 452 707
e-mail: kancelar@eu4.cz