Pravidla soutěže
Odlož mobil v knihovně
-Jihočeský kraj-

Soutěž prodloužena do konce února 2023

"Odlož mobil v knihovně" je společný projekt neziskové organizace ASEKOL a Jihočeského kraje, jehož smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení.

Cílem kampaně je oslovit čtenáře všech věkových kategorií s osvětou o tom, že třídění drobného vysloužilého zařízení má opravdu smysl, co se následně děje s odevzdaným elektrozařízením a kde mohou vysloužilé elektro odevzdávat.

ODEVZDEJ vysloužilý mobilní telefon v knihovně A VYHRAJ poukázku na nákup knih až za 2000 Kč!
Vyhodnocení a předání výher proběhne v únoru 2023.
OZNAČENÍ TELEFONU

1. Na lístek či nálepku napište požadované informace (jméno, kontaktní telefon, e-mailová adresa, místo, kde jste telefon odevzdali) a zařadíme vás do slosování. Také je možno si vytisknout tento kupón.

2. Připevněte kupon k telefonu gumičkou nebo kouskem lepicí pásky.

ODEVZDÁNÍ TELEFONU DO OZNAČENÝCH BOXŮ

1. Vhoďte kupon s mobilním telefonem do označených boxů na sběrných místech

VÝHRY

Každý soutěžící, který odevzdá správně označený vysloužilý mobilní telefon (buď originálem vyplněného
kuponu, nebo základními údaji na lístku či nálepce (jméno a příjmení, telefon, e-mail
a knihovna, kde telefon odevzdal)
, bude zapojen do soutěže o poukázku na nákup knih dle
vlastního výběru.

  • 1. místo poukázka na nákup knih v hodnotě 2 000 Kč
  • 2. místo poukázka na nákup knih v hodnotě 1 000 Kč
  • 3. místo poukázka na nákup knih v hodnotě 500 Kč

V rámci kampaně "Odlož mobil v knihovně" budou mezi sebou soutěžit vybrané knihovny, a to v počtu vybraných mobilních telefonů. Knihovny byly vytipovány v nejvhodnější velikostní kategorii.  V Jihočeském kraji byly vybrány knihovny, které se zúčastnily projektu v roce 2019 - velikostní kategorie měst/obcí od 4 000 do 8 000 obyvatel.

Nejúspěšnější knihovny získají celkem 30 000 Kč + 10 000 Kč bonus
(za největší absolutní počet sesbíraných telefonů)

Každá knihovna pak obdrží zarámovaný diplom za účast v soutěži.

Vybrané telefony budou odborně rozebrány a recyklovány.
Pomozte nám zvýšit povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení!

více informací o třídění vysloužilého elektra na
www.cervenekontejnery.cz


Koordinátor projektu:
Miroslav Grass
tel.: 774 452 707
e-mail:  grass@eu4.cz