Pravidla soutěže
Odlož mobil v knihovně
-Jihočeský kraj-

"Odlož mobil v knihovně" je společný projekt neziskové organizace ASEKOL a Jihočeského kraje, jehož smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení.

Cílem kampaně je oslovit čtenáře všech věkových kategorií s osvětou o tom, že třídění drobného vysloužilého zařízení má opravdu smysl, co se následně děje s odevzdaným elektrozařízením a kde mohou vysloužilé elektro odevzdávat.

ODEVZDEJ vysloužilý mobilní telefon v knihovně a VYHRAJ poukázku na nákup knih až za 2000 Kč nebo publikace, či volné vstupenky do turistických cílů v Jihočeském kraji!


TERMÍNY

– spuštění akce 11. březen 2024
– ukončení
– sběr porobíhá do konce srpna 2024 (prodlouženo)
– vyhlášení výsledků a předání odměn – druhá polovina
září 2024

SBĚR ZAŘÍZENÍ, SLOSOVÁNÍ

Odevzdaná zařízení označí zájemci soutěžním kuponem. Po skončení akce budou vybraná zařízení svezena. Následně proběhne jejich konečné sečtení a vyhlášení vítězů.


OZNAČENÍ TELEFONU

1. Na soutěžní kupon napište požadované informace (jméno; město; kontaktní telefon; e-mailovou adresu; místo, kde jste telefon odevzdali; nezapomeňte kupon podepsat) a zařadíme vás do slosování. Kupon je možno si stáhnout a vytisknout zde.

2. Připevněte kupon k telefonu gumičkou nebo kouskem lepicí pásky.

ODEVZDÁNÍ TELEFONU DO OZNAČENÝCH BOXŮ

3. Vhoďte mobilní telefon s vyplněným kuponem do označeného boxu na některém ze sběrných místech v knihovně.VÝHRY PRO SOUTĚŽÍCÍ

Každý soutěžící, který odevzdá správně označený vysloužilý mobilní telefon, bude zapojen do soutěže o poukázku na nákup knih až za 2000 Kč nebo publikace, či volné vstupenky do turistických cílů v kraji.

  • 1. místo – poukázka na nákup knih v hodnotě 2 000 Kč
  • 2. místo – poukázka na nákup knih v hodnotě 1 500 Kč
  • 3. místo – poukázka na nákup knih v hodnotě 1 000 Kč
  • 4.–100. místo –  reprezentativní publikace, či volné vstupenky do vybraných turistických cílů v Jihočeském kraji

VÝHRY PRO KNIHOVNY

V rámci kampaně "Odlož mobil v knihovně" budou mezi sebou soutěžit i zapojené knihovny, a to v počtu vybraných mobilních telefonů.

Knihovny budou soutěžit ve třech kategoriích podle počtu obyvatel v dané obci.

  • 1. místo kategorie do 500 obyvatel 5 000 Kč
  • 1. místo kategorie 501–5 000 obyvatel 10 000 Kč
  • 1. místo kategorie nad 5000 obyvatel 15 000 Kč

Všechny vítězné subjekty obdrží diplom za účast v soutěži.


Vybrané telefony budou odborně rozebrány a recyklovány.

Pomozte nám zvýšit povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení!

Více informací o třídění vysloužilého elektra na
www.cervenekontejnery.cz

Koordinátor projektu:
Viktorie Radkova
tel.: 774 452 707
e-mail: kancelar@eu4.cz