V Olomouckém kraji odstartovala 14. června akce Odlož mobil

15.06.2021

Ojedinělá akce zaměřená na sběr starých mobilních telefonů startovala 14. června v Olomouckém kraji. Obyvatelé více než sedmi desítek obcí v celém regionu mají možnost vyhrát poukázku na nákup knih v hodnotě 1 000 korun a řadu dalších hodnotných cen. Nejúspěšnější knihovny s největším počtem vybraných mobilních telefonů navíc získají finanční prostředky na drobné investice či organizaci akcí pro veřejnost.


Jak se zapojit do soutěže?
"Zapojit se do soutěže nazvané "Odlož mobil v knihovně" je jednoduché - stačí do označených boxů v knihov-ně či na úřadě po celém kraji přinést jakýkoliv starý mobilní telefon a označit jej kontaktními údaji. Čím více telefonů zájemci přinesou a označí, tím větší šanci mají vyhrát," popsal regionální manažer neziskové společ-nosti ASEKOL Zdeněk Kovářík.

Projekt - Odlož mobil v knihovně
Odlož mobil v knihovně je společný projekt kraje a kolektivního systému ASEKOL. Akci v Olomouckém kraji díky inspiraci na Vysočině iniciovala a nad akcí převzala záštitu místopředsedkyně Senátu Parlamentu České repub-liky a krajská zastupitelka Jitka Seitlová (Spojenci - KpOK), která z vlastních prostředků věnuje poukázky na ná-kup knih pro výherce z řad čtenářů. "V malých obcích jsou knihovny často jediným místem sociálního kontaktu. Přišlo nám proto logické právě v dnešní době oslovit čtenáře a požádat je o zapojení do této prospěšné aktivi-ty. Mobilní telefony navíc obsahují vzácné kovy, které potřebujeme pro naši výrobu a musíme je dovážet. Díky ekologické likvidaci těchto přístrojů se nemusí tyto kovy těžit," upřesnila Seitlová.

Kategorie
Kvůli spravedlivému hodnocení je soutěž rozdělena do čtyř velikostních kategorií - do 1000 obyvatel, do 6000 obyvatel, nad 6000 obyvatel a statutární města. Nejúspěšnější knihovny s největším počtem vybraných mobil-ních telefonů mohou získat až 10 000 korun. Finanční odměny v celkové výši 30 000 korun do soutěže věnoval Olomoucký kraj.
Recyklací starých telefonů se šetří přírodní zdroje
"V domácnostech po celém kraji podle odhadů leží statisíce starých, často nefunkčních mobilů. Velice často se s nimi lidé nechtějí rozloučit například z nostalgie. Přitom tyto staré přístroje mohou být zrecyklovány a mohou tím být ušetřeny primární zdroje např. z těžby nerostných surovin v deštných pralesech. Věřím, že lidé prohle-dají šuplíky, a přinesou telefony třeba ve chvíli, kdy si půjdou půjčit dobrou detektivku na dovolenou," doplnil radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství Martin Šmída (PirSTAN).

Průběh soutěže
Přístroje mohou zájemci odevzdávat až do konce září letošního roku na více než 150 sběrných místech po celém kraji. V říjnu proběhne vyhodnocení a předání ocenění. Průběžně aktualizovaný seznam zapojených knihoven včetně podrobnějších informací a pravidel naleznou zájemci na webu www.odlozmobil.cz. Umístění červených kontejnerů ve vašem okolí najdete na www.cervenekontejnery.cz.