Staré telefony se budou opět sbírat v knihovnách v Jižních Čechách

13.03.2024

Do konce března se mohou knihovny v Jihočeském kraji zapojit do dalšího ročníku populární sběrové akce Odlož mobil. Smyslem celé akce je zejména rozšíření povědomí o správném třídění vysloužilého elektrozařízení.

Knihovny
, které sesbírají nejvíce mobilních telefonů získají finanční odměnu, ceny jsou připraveny i pro vylosované čtenáře, kteří starý mobil odevzdají a vyplní soutěžní kupon.
 
Veškerá vybraná zařízení budou předána k odborné recyklaci, za každý odevzdaný přístroj obdrží částku 10 Kč na své aktivity Přírodovědné muzeum Semenec v Týnu nad Vltavou.

 Knihovny se mohou hlásit prostřednictvím tohoto odkazu, vlastní sběr bude probíhat do konce května, vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční během června 2024