Zapojilo se téměř 30 obcí!

26.02.2021
Do akce Odlož mobil v knihovně se zapojilo bezmála třicet měst a obcí v kraji Vysočina.
  • Akce staruje od 1. dubna. Zapojit se do soutěže nazvané "Odlož mobil v knihovně" je jednoduché - stačí do označených boxů v knihovně či na úřadě ve zhruba třech desítkách obcí po celém kraji přinést jakýkoliv starý mobilní telefon a označit jej kontaktními údaji. Čím více telefonů zájemci přinesou a označí, tím větší šanci mají vyhrát.
  • Soutěž má mimo jiné upozornit na to, že i drobné elektrozařízení obsahuje velké množství různých materiálů, které se odbornou recyklací vrací zpět do oběhu. Díky tomu není potřeba je nově vyrábět nebo těžit.
  • Nejúspěšnější knihovna s největším počtem vybraných mobilních telefonů navíc získá 15.000 korun.
  • "Odlož mobil je jedna z mnoha osvětových a vzdělávacích aktivit, které jako kraj budeme v následujícím období podporovat. Připravujeme také pro starosty obcí vzdělávací semináře a e-brožuru příkladů dobré praxe z oblasti předcházení vzniku odpadů i využívání výrobků s obsahem recyklovaných materiálů," přiblížil náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Lukáš Vlček (STAN + SNK ED).
  • Odlož mobil v knihovně je společný projekt kraje a neziskové organizace ASEKOL, která provozuje kolektivní systém sběru vysloužilého elektrozařízení.

Na těchto stránkách naleznete průběžně aktualizovaný seznam zapojených knihoven a úřadů včetně podrobnějších informací, pravidel, cen apod.

Umístění červených kontejnerů ve vašem okolí najdete na www.cervenekontejnery.cz.