Pravidla soutěže
Odlož mobil v knihovně
-Kraj Vysočina-

Soutěž prodloužena do konce února 2023

"Odlož mobil v knihovně" je společný projekt neziskové organizace ASEKOL a Kraje Vysočina, jehož smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení.

ODEVZDEJ vysloužilý mobilní telefon v knihovně A VYHRAJ poukázku na nákup knih až za 2000 Kč!
Vyhodnocení a předání výher proběhne v únoru 2023.




OZNAČENÍ TELEFONU

1. Na lístek či nálepku napište požadované informace (jméno, kontaktní telefon, e-mailová adresa, místo, kde jste telefon odevzdali) a zařadíme vás do slosování. Také je možno si vytisknout tento kupón.

2. Připevněte kupon k telefonu gumičkou nebo kouskem lepicí pásky.

ODEVZDÁNÍ TELEFONU DO OZNAČENÝCH BOXŮ

1. Vhoďte kupon s mobilním telefonem do označených boxů na sběrných místech

VÝHRY

Každý soutěžící, který odevzdá správně označený vysloužilý mobilní telefon (buď originálem vyplněného
kuponu, nebo základními údaji na lístku či nálepce (jméno a příjmení, telefon, e-mail
a knihovna, kde telefon odevzdal)
, bude zapojen do soutěže o poukázku na nákup knih dle
vlastního výběru.

  • 1. místo poukázka na nákup knih v hodnotě 2 000 Kč
  • 2. místo poukázka na nákup knih v hodnotě 1 000 Kč
  • 3. místo poukázka na nákup knih v hodnotě  500 Kč
  • 4.-100. místo publikace od Kraje Vysočina

Do soutěže je zapojeno několik desítek knihoven a úřadů v celém Kraji Vysočina

Nejúspěšnější knihovny získají celkem 30 000 Kč + 10 000 Kč bonus
(za největší absolutní počet sesbíraných telefonů)

Soutěž kvůli spravedlivému hodnocení proběhne ve třech velikostních kategoriích podle počtu obyvatel: do 1 500, od 1 501 do 6 000 a nad 6 000 obyvatel.

Vybrané telefony budou odborně rozebrány a recyklovány.
Pomozte nám zvýšit povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení!

více informací o třídění vysloužilého elektra na
www.cervenekontejnery.cz

Koordinátor projektu:
Miroslav Grass
tel.: 774 452 707
e-mail: grass@eu4.cz